paź 29

Przyrodnicze atrakcje Podlasia

Podlasie to miejsce wyjątkowe i to nie tylko na skalę krajową. Zachowały się tu naturalne krajobrazy, skupiska przyrodnicze, flora i fauna niespotykane również w całej Europie. To region wciąż jeszcze nieskomercjalizowany, z niszowymi, sielskimi osadami. Podlasie zachwyca również różnorodnością kulturową – mieszkają tu nie tylko rodowici Polacy, ale też potomkowie Tatarów, Białorusinów czy Rosjan.

mokradła

fot: pixabay.com

Jeśli chodzi o walory przyrodnicze Podlasie nie ma sobie równych. Znajdują się tu obszary objęte ochroną, w tym aż 4 parki narodowe i miejsca ujęte na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO:

  • Białowieski Park Narodowy to najlepiej zachowany w Europie las naturalny o pierwotnym charakterze, Obszar Ochrony Ścisłej obejmuje część Puszczy, w której człowiek nie ma żadnego wpływu na przebieg procesów zachodzących w lesie. Zachowały się tu najstarsze i najpotężniejsze drzewa. Ten fragment puszczy zwiedza się tylko z przewodnikiem.
białowieża

fot: pixabay.com

  • Kanał Augustowski, między dorzeczem Wisły i Niemna, to zabytek techniki, który liczy sobie 100 km długości, obejmuje 18 śluz, większość w granicach Polski. Kanał również został zgłoszony do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
kanal

fot: Dainava/wikipedia

  • Biebrzański Park Narodowy to największy park narodowy w Polsce i jednocześnie najbardziej naturalny w Środkowej Europie obszar torfowisk niskich, przejściowych i wysokich. To również najważniejsze na skalę europejską lęgowisko dla wielu gatunków ptaków. Park Biebrzański jest objęty Międzynarodową Konferencją RAMSAR chroniącą obszary błotne i lęgowiska ptaków.
biebrza

fot: pixabay.com

  • Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą – mały rezerwat z wieloma głazami (ok. 10.000 szt.) naniesionymi przez lodowiec ze Skandynawii
  • Wigierski Park Narodowy – zespół 42 jezior i lasy północnej części Puszczy Augustowskiej. Łynie z niewielkich śródleśnych zbiorników wodnych, tzw. “sucharów”. W parku znajdują się też liczne zabytki, np. Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach.
  • Narwiański Park Narodowy – bagienne tereny w Dolinie Narwi, służą ochronie bagien, terenów podmokłych i wód, zaś rozbudowany system koryt rzecznych w Dolinie Narwi jest nazywany „Polską Amazonią”. Park to również wyjątkowe zbiorowisko roślinności szuwarowej i zaroślowej i ornitofauny.
  • narew

    fot: zpppn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.